Trefwoord: affiliatief

Raadshof

Raadshof werkt volgens zoöantropologische principes. Dit zijn uitgangspunten die bijdragen aan het emotionele, affiliatieve en cognitieve leven van dieren in leefvormen samen met mensen. Ons uitgangspunt is het emotionele, affiliatieve en cognitieve leven van dieren te behouden. En ten tweede het herstellen als het dier is beïnvloed door eerdere ervaringen. Zoöantropologie ziet dieren als subjecten Lees verder